KØGE KYST

Køge Kyst skal være en attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion 

Over de næste 10-15 år vil Køge Kyst gennem udvikling af Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden vende byens ansigt mod vandet og nedbryde historiske barrierer fra jernbane og industri. Udviklingen af den nye bydel tager afsæt i kultur som drivkraft; styrkelse af byens detailhandel og infrastruktur; høj kvalitet i byomdannelsen; i borgeres og aktørers aktive deltagelse – og bæredygtighed i ordets bredeste betydning. Byudviklingen er i gang og foregår i respekt for byens og havnens eksisterende kvaliteter.  

Som værn mod kommende havvandsstigninger og skybrud har Køge Kyst udviklet en samlet klimaløsning, der omfatter en promenade mellem den nye bydel og strandengen, og en række almindinger, der som grønne og blå bånd trækker naturen ind i byen og bidrager til regnvandsafledning. 

Hensyn til blandt andet dagslys, solvarme og udsigter tænkes ind i det nye boligbyggeri på Søndre Havn, hvor bygningshøjden varierer mellem 3 og 7 etager. Solceller skal udgøre et væsentligt bidrag til elforsyningen i det nye byområde. I et kvalitetsprogram til de private bygherrer, der skal opføre det nye byggeri, beder Køge Kyst således bygherrerne redegøre for eventuelle supplerende energikilder, herunder solceller. 

Varmeforsyningen planlægges som udgangspunkt baseret på Køge Kommunens nye fjernvarmesystem, der har biobrændsel som energikilde men med mulighed for at det nye lavenergibyggeri kan fritages for tilslutningspligt til fjernvarmen. 

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Køge Kyst 

Projektejer 
Partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg 

Lokalitet 
4600 Køge  

Periode 
2009-2030 

Areal 
250.000 m²

INFORMATION OG KILDER

www.koegekyst.dk