CITY IN BETWEEN I AALBORG

Aalborg Øst udvikles til en bæredygtig forstad, hvor landskabet får en direkte afsmitning på byen og omvendt

Aalborg Øst er en forstad anlagt efter modernistiske principper i 60’erne, med fysisk og socialt opdelte bebyggelser. Sammen med Aalborg Kommune udskrev Realdania en byplankonkurrence om en strategiplan for Aalborg Øst, for at få ideer til, hvordan byområdets fysiske og samfundsmæssige, organisatoriske sammenhængskraft kunne fremmes. Konkurrencens resultat fortolker og kobler Aalborgs udviklingspotentialer sammen med nytænkning - i form af gode mødesteder, en forbedret infrastruktur og nye boformer -i en bæredygtig proces og organisation.

Den efterfølgende bearbejdning af konkurrencens vinderforslag har blandt andet fokuseret på  at udarbejde strategier for energi og bæredygtighed, herunder at minimere energibehov gennem en optimering af bebyggelsernes udformning og indbyrdes placering. Strategierne omfatter blandt andet størst mulig dagslysadgang og størst muligt solenergitilskud til såvel bygningsopvarmning gennem facader som udnyttelse af solenergi til el- og varmeproduktion via tage.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel
City in Between

Projektejer
Aalborg Kommune og Realdania

Rådgivere
Vandkunsten
Dansk Energi Management & Esbensen A/S

Lokalitet
Aalborg Øst
9220 Aalborg

Periode
2012-2020

Areal
200 ha