KANALBYEN I FREDERICIA

Kanalbyen skal være en klimasikker, ny bydel mellem Fredericias historiske bymidte og Lillebælt, med plads til 1200 boliger og 2800 arbejdspladser

Den overordnede vision for Kanalbyen er at udvikle en ny bydel, som giver alle i Fredericia direkte adgang til vandet og havnen. Udviklingen varetages af det fælles byudviklingsselskab Kanalbyen i Fredericia P/S, som består af Realdania By & Byg og Fredericia Kommune. Selskabet sælger byggeretter til investorer, der står for at opføre byggeriet af boliger, erhvervsbyggeri mv. Kanalbyen bygger ikke selv, men udfører den grundlæggende byggemodning, såsom anlæg af kanaler, veje og klimasikring af området.  

I februar 2016 åbnede den første kanal - Frederiks Kanal, inkl. promenader, vej- og stibroer over kanalen og et landskabeligt byrum i den østlige ende af kanalen. I sommeren 2017 er en klimatilpasningsløsning, der sikrer både den nye bydel og hele Fredericias historiske bymidte mod oversvømmelser som følge af fremtidige havvandsstigninger, blevet indviet. 

Inden for miljømæssig bæredygtighed er der bl.a. fokus på energi, forsyning og håndtering af forurenet jord og støj. Lokalplanen tillader, at der må etableres terrasser på tagene og at tage må udføres med beplantning, der kan medvirke til at forsinke/absorbere regnvand, ligesom der må etableres solenergianlæg på facader og tage når det sker som en integreret del af arkitekturen. 

Eksterne konsulenter har lavet analyser af dagslys i boliger, mulighed for udnyttelse af solenergi og af sol og skygge på byens rum og pladser. Analysen viser blandt andet, at ca. 95% af tagfladerne i Kanalbyen vil kunne udnyttes til solceller. Det er dog op investorerne at tage stilling til evt. brug af solceller, varmepumper, andre supplerende energisystemer samt energibesparende foranstaltninger i byggeriet. Området vil derfor hovedsageligt basere sig på CO₂ neutral fjernvarme.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Kanalbyen 

Projektejer 
Kanalbyen i Fredericia P/S, ejes af Realdania By & Byg (75 %) og Fredericia Kommune (25 %) 

Rådgivere  
KCAP Architects Planners  
Vandkunsten  
Dansk Energi Management & Esbensen  

Lokalitet 
Sønder Voldgade
7000 Fredericia 

Specifikke krav 
Der tænkes i bæredygtige løsninger i forhold til de aktuelle klima- og energispørgsmål med energirigtige løsninger på alle niveauer i projektet. 

Periode 
2008-2034 

Areal 
20, 4 ha som udvikles med i alt 265.000 m2, fordelt på 2.800 arbejdspladser, 1.200 boliger, detailhandel, kultur.