MARSTAL SOLVARME

Solvarmeanlæg med lager gør det muligt at gemme og bruge varme i vintermånederne 

Solvarmeanlægget i Marstal ligger på et ca. 100.000 m2 stort areal i landskabet og består af 33.365 m2 terrænmonterede solfangere, fordelt over flere mindre afsnit. Anlægget er etableret i fire etaper, og var oprindeligt et af verdens første store solvarmeanlæg da første etape med 8.000 m2 stod færdig i 1996.

Efter en mindre udvidelse i 1999 fulgte store udvidelser i 2003 (9.322 m2) og 2012 (15.000 m2), der samlet bringer anlægget op på sin nuværende størrelse. I tilknytning til solvarmeanlægget ligger et damvarmelager med en kapacitet på 75.000 m3.  

Solvarmeanlægget producerer efter udvidelserne årligt omkring 14.000 MWh varme til fjernvarmenettet i Marstal. Det svarer til op mod 50 % af varmebehovet, og damvarmelageret spiller en nøglerolle, fordi det gør det muligt at gemme anlæggets varmeproduktion fra om sommeren, og udnytte den i de kolde måneder. 

Solvarmeanlægget i Marstal har været støttet af EU som eksempel på et innovativt, omkostningseffektivt og vedvarende energisystem. 

 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Marstal Solvarmeanlæg 

Projektejer 
Marstal Fjernvarme 

Rådgivere 
PlanEnergi 
Rambøll 

Lokalitet 
Nørremarksvejen 
5960 Marstal 

Periode 
Etableret i 1996, udvidet i 1999, 2003 og 2012 

Areal 
33.365 m2 solfangere / ca. 100.000 m2 landareal 

Installeret effekt  
23,4 MW (med 75.000 m3 damvarmelager) 

Årlig energiproduktion 
Ca. 14.000 MWh (op mod 50 % af årlig fjernvarmeproduktion)

INFORMATION og KILDER

http://www.solarmarstal.dk/