DAMHUSÅEN SOLCELLEANLÆG

Solcelleanlæg ved renseanlæg er Nordens største og er eksempel på et solcellelandskab placeret tæt på storbyen

Nordens største solcelleanlæg ligger i Valby, København, hvor Damhusåen/Harrestrup Å munder ud i havneløbet. Anlægget er etableret af Lynettefællesskabet og ligger ved et slamdepot i forbindelse med rensningsanlægget Damhusåen og er et eksempel på hvordan et areal, der ikke kan anvendes til andre formål, er udnyttet til at placere et stort solcelleanlæg i et landskab tæt på byen. 

Anlægget er på 777 kWpeak og producerer strøm svarende til 731.000 kWh årligt. Det består af 1.456 stk. 270 W solcellepaneler og 1.476 stk. 260 W solcellepaneler. Grundarealet for anlægget udgør 12.500 m2 og panelerne har et samlet areal på knap 5.000 m2. Hele produktionen af el anvendes direkte i rensningen af spildevand og dækker ca. 10 procent af renseanlægget strømforbrug.

lynetten.jpg
 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Damhusåens solcelleanlæg 

Projektejer 
Lynettefællesskabet I/S 

Rådgivere 
Gaia Solar  
Cenergia 
SolarVent  
Kuben Management  

Lokalitet 
Parkstien 
2450 København SV 

Periode 
2012-13 

Areal 
5000 m2