DRONNINGLUND SOLVARMEANLÆG 

Solvarmeanlæg i Dronninglund dækker 50 procent af byens varmebehov 

Solvarmeanlægget i Dronninglund ligger i landskabet ca. 1 km vest for byen, som har 3.500 indbyggere.  

Detbestår af 37.573 m2 jordmonterede solfangere og et damvarmelager med en kapacitet på 62.000 m3. Solvarmeanlægget producerer ca. 18.000 MWh varme årligt, og dækker således omkring 50 % af Dronninglund Fjernvarmes varmeproduktion.  

Damvarmelageret gør det muligt at udnytte den store varmeproduktion om sommeren i de kolde måneder.

 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Dronninglund Solvarmeanlæg 

Projektejer 
Dronninglund Fjernvarme 

Rådgivere 
PlanEnergi 
Niras 

Lokalitet 
Nordre Ringgade 
9330 Dronninglund 

Periode 
2014 

Areal 
37.573 m2 solfangere / 130.000 m2 landareal 

Installeret effekt  
26,3 MW (med 62.000 m3 damvarmelager) 

Årlig energiproduktion 
Ca. 18.000 MWh (ca. 50 % af årlig fjernvarmeproduktion)