NØRHEDE - HJORTMOSE SOLCELLEANLÆG

Solcelleanlæg er placeret i landskabet som nabo til vindmøller 

Solcelleanlægget i Nørhede-Hjortmose er etableret som et anlæg i landskabet øst for Ringkøbing bykerne. Det ligger i tilknytning til et areal med 22 eksisterende vindmøller, og de forskellige vedvarende energikilder er således samlet i stedet for at ligge spredt ud i landskabet. Der er opført et besøgscenter i forbindelse med anlægget. 

Anlægget består af 256.412 m2 terrrænmonterede solceller, som producerer strøm til det offentlige elnet. Den årlige produktion fra solcelleanlægget svarer til omkring 2,5 % af det samlede elforbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune, eller ca. 4.000 husstandes årlige forbrug.

 
 
 

FAKTA

Anlæg
Nørhede-Hjortmose Solcelleanlæg (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Kontaktperson
Karsten Sandal: ksa@industribeton.dk

Projektejer
Nørhede Hjortmose Solenergi I/S

Rådgivere
Anlægget er udviklet og drevet af lokale

Periode
Etableret 2015

Areal (m2 solceller / m2 landareal)
256.412 m2 solceller / ca. 350.000 m2 landareal

Installeret effekt
15,2 MW

Energiproduktion, årlig
Ca. 16.000 MWh el