TANKEFULD VED SVENDBORG

Bæredygtigt byudviklingsområde med 500 boliger i tæt kontakt med skov og hav. Enfamiliehuse opføres med aktive tagflader med solceller og beplantning

Tankefuld er et bæredygtigt byudviklingsområde, som har været flere år undervejs. I 2008 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, som havde til formål at komme med et bud på en samlet plan for området.  Resultatet af konkurrencen dannede i 2009 grundlag for forslag til en masterplan for byudviklingen, som i løbet af 25-30 år oprindeligt skulle skabe 2500-3000 boliger samt arbejdspladser, offentlige institutioner og rekreative tilbud. 

Det byudviklingsprojekt, som nu realiseres, er noget mindre. Når området er fuldt udbygget, vil det rumme ca. 500 nye boliger. Bydelen flettes sammen med områdets særlige herregårdslandskab omkring Hvidkilde Gods og kyststrækningen ud mod Svendborgsund.  

  • Byudviklingen foregår på et bæredygtigt grundlag, og det betyder, at forbruget af naturressourcer minimeres og der arbejdes for at gøre bydelen CO2-neutral. Der bruges miljøvenlige teknologier til byggeriet og energiforsyningen skal udbygges ved hjælp af alternative energiformer - sol- og jordvarmeanlæg, ligesom bæredygtige transportformer (cykel, gang, kollektiv trafik) skal fremmes.  

  • Lokalplanen kræver, at alle huse opføres med aktive tage, dvs. at minimum 50% af tagfladen skal rumme enten solceller, beplantning eller tagterrasse - eller en kombination af dem. Desuden opsamles regnvand lokalt, enten til nedsivning eller til regnvandsbassiner.  

Indtil videre er der opført 66 almene lavenergi-boliger i energiklasse 2015 med fokus på optimeret dagslys og passiv solvarme. Svendborg Kommune har desuden udbudt 20 grunde til salg til private enfamiliehuse, hvoraf 13 er solgt og er ved at blive bebygget. Enfamiliehuse opføres som lavenergihuse med frit valg af teknologi, materialer, form, størrelse og byggemetode inden for lovens rammer. 

 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Tankefuld - en ny bæredygtig bydel i udvikling 

Projektejer  
Svendborg Kommune 

Rådgivere  
Private bygherrer udpeger selv arkitektrådgiver efter grundkøb 
Almene boliger er opført af Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) med Pluskontoret som arkitektrådgiver. 

Lokalitet 
Sofie Amalievej, Anna Christianevej - 5700 Svendborg 

Specifikke krav 
Lokalplanen indeholder krav til, at huse skal bygges med aktive tage, hvor minimum 50% af boligbebyggelsens tagflade, skal etableres med enten solceller, beplantning eller tagterrasse - eller en kombination af de nævnte 

Periode 
2011-2035 

Areal 
Ca. 80 ha., hvoraf ca.  38 ha. er byudviklingsområde og 42 ha. består af et offentlig ejet skovområde.