ØRESTAD

Byudvikling med krav om at alle offentligt støttede projekter udnytter vedvarende energi, blandt andet solenergi

Udviklingen af Ørestad blev påbegyndt med en international arkitektkonkurrence i 1994. På baggrund af vinderforslaget blev der udarbejdet en helhedsplan, som skulle danne grundlag for planlægningen. Helhedsplanen deler området op i kvarterer med hvert deres særpræg, og de knyttes sammen af metroen, kanaler, søer og vandbassiner. Fuldt udbygget kommer Ørestad til at rumme ca.50 % erhvervs- og kontorbyggeri, 40 % boliger og 10 % øvrigt byggeri til kultur, service, handel og institutioner. 

Københavns Kommune har som offentlig myndighed søgt at fremme integrationen af solenergi i planlægningen af Ørestad ved at stille krav om at alle offentligt støttede projekter skal opføres som energieffektiv byggeri og at de desuden skal udnytte vedvarende energi, herunder solenergi. Denne tilgang betyder at solenergi i dag er en integreret del af byplanlægning og udvikling i Ørestad, både i private og offentlige projekter.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Ørestad 

Projektejer 
By & Havn(tidligere Ørestadsselskabet A/S) 

Rådgivere 
ARKKI (helhedsplan) 
De enkelte byggefelter er udviklet af individuelle rådgiverteams. 

Lokalitet 
Ørestad 
2300 København S 

Specifikke krav 
Alle offentligt støttede projekter skal udnytte vedvarende energi, herunder solenergi. 

Periode 
1992 - 2030 

Areal 
310 ha

INFORMATION OG KILDER

http://www.orestad.dk/