NÆRHEDEN – FREMTIDENS FORSTAD

Fremtidens bæredygtige forstad kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter. Bydelen skal være CO2-neutral og opføres med tæt-lavt boligbyggeri

Udviklingen af Nærheden realiseres med afsæt i visionen om at skabe en bæredygtig og CO2-neutral forstad, hvor en nem hverdag og stærkt fællesskab mellem beboerne er i fokus. Projektområdet er på 65 hektar, og der skal bygges 380.000 m² fordelt på 85 % boliger (3.000 til 8.000 beboere) og 15 % skole og børneinstitutioner, kontor/erhverv, offentlig service, detailhandel og idrætsfaciliteter. Variation i boligtyper, boligstørrelser og ejerformer skal skabe mangfoldighed i beboersammensætningen, mens byrum og fællesfaciliteter skal danne ramme om nye fællesskaber. 

Det er hensigten at Nærheden bliver CO2-neutral ift. bygningsdrift. Dette kræver et minimeret energibehov, som både kan sikres ved at påvirke adfærd og gennem tekniske og strukturelle virkemidler. Byggeri opføres, så det som minimum overholder laveste energiklasse ift. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Solceller kan bidrage til, at der produceres tilstrækkelig vedvarende energi, således at det samlede CO2-regnskab for bygningsdriften går i nul. 

Nærheden planlægges forsynet lavtemperaturfjernvarme, der er en brugervenlig, brugerøkonomisk og miljøvenlig varmeforsyning. Systemet forsynes med overskudsvarme fra Høje-Taastrup Fjernvarme, der i fremtiden forventer at implementere en stor andel af solvarme v.h.a. et sæsonvarmelager, der vil nedsætte CO2-emissionen.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Nærheden – Fremtidens Forstad 

Projektejer 
Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg 

Rådgivere 
Hovedrådgiver: Arkitema Architects på den fysiske del af udviklingsplanen 
Underrådgivere: Orbicon, VIA Trafik A/S, Esbensen A/S, Karres en Brands og Everyday Studio

Lokalitet 
Kongelysvej 
2640 Hedehusene 

Periode 
2013 - 2035 

Areal 
65 ha 

Specifikke krav 
NærHeden skal være CO2-neutral i forhold til bygningernes forbrug, hvilket opnås ved en kombination af lavtemperaturfjernvarme og elektricitet fra solceller.