SOLAR DISTRIKT NORDVEST

Et udstillingsvindue for bygningsintegrerede solceller i den eksisterende by

København har en ambition om at nå C02 neutralitet i 2025. En midtvejsevaluering viser at med de nuværende indsatser vil der være et udestående på 200.000 tons i 2025 og der er derfor behov for at supplere med andre tiltag. Målet om, at installere solceller svarende til 1% (40 MW) af Københavns elforbrug i 2025 kan være et sådant redskab, fordi solcellers elproduktionsprofil over døgnet og året supplerer et fleksibelt energisystem med en stor andel af vindkraft, da de to teknologiers elproduktion afbalancerer hinanden. 

Københavns Kommune og Bygningsfornyelsen har derfor udpeget et område i byen, under navnet Solar Distrikt Nordvest, hvor det er planen at bruge byfornyelsesmidler til at demonstrere innovative bygningsintegrerede solcelleløsninger på bydelens røde tegltage. Tagene er oplagte at bruge fordi de generelt har et stort uudnyttet potentiale for solceller og kun sjældent ligger i skygge. Det er planen at teste hvordan røde solceller kan indpasses i den eksisterende bygningsmasses røde tegltage. 

De indhøstede resultater fra Solar Distrikt Nordvest skal bruges til at kvalificere grundlaget for en solcellestrategi for København, som Klimasekretariatet i Byens Udvikling planlægger at fremlægge i 2019.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Solar Distrikt Nordvest  

Projektejer 
Københavns Kommune 

Lokalitet 
Nordvest  
2400 København 

Specifikke krav 
Integrering af røde solceller i eksisterende tegltage 

Periode 
2018 - 2020 

INFORMATION OG KILDER

https://byudvikling.kk.dk/