CARLSBERG BYEN

Bæredygtig byudvikling i eksisterende, tæt byområde med mange bevaringsværdige bygninger

I 2007 afholdt Carlsberg en konkurrence om udvikling af Carlsberg Bryggeriet areal i København til et nyt kvarter med kultur, erhverv, uddannelsesinstitutioner og boliger.  

På baggrund af konkurrencen blev der udviklet en masterplan, som skitserede en relativt  tæt by, hvor bygningerne skulle agere energisystemer i sig selv ved brug af isolering, energivinduer, varmegenvinding, implementering af vedvarende energi (solvarme, solceller og vind). 
Masterplanen omfattede således analyser af optimale måder at integrere solenergianlæg i det tætte byområde og viste hvordan skyggevirkninger fra planlagte højhuse kunne tages i betragtning. Desuden rummede masterplanen et integreret energi- og miljøsystem, hvor butikker, erhverv og boliger indbyrdes udnytter hinandens overskud og underskud af el- og varme direkte.  

Intentionerne i masterplanen blev fastlagt af lokalplanen for området, der dikterede, at tagflader på nybyggeri så vidt muligt skulle udformes som grønne tage og/eller med en hældning, der er egnet til opsætning af solceller og lige ledes, at egnede facader på nybyggeri kunne forberedes til opsætning af solceller. 

Carlsberg A/S, der står bag udviklingen af området, har et overordnet mål om, at det endeligt udbyggede kvarter bliver CO2-neutralt med hensyn til el- og varmeforbruget til bygningsdrift. Status er dog, at planer om at integrere solenergi kun er realiseret i begrænset omfang, idet de enkelte byggefelter udvikles af private bygherrer.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Carlsberg Byen 

Projektejer 
Carlsberg Byen P/S (Aktionærer: PFA 30%, Topdanmark 22,5%, Pensam 22,5% og Carlsberg 25%) 

Rådgivere  
Entasis (masterplan) 
Esbensen Rådgivende Ingeniører 
Københavns Kommune (sikrer overensstemmelse mellem projekt og lokalplan) 

Lokalitet 
Ny Carlsberg Vej 
1760 København V 

Specifikke krav 
Overskud af energi fra erhvervsbyggeri genbruges i boliger. Plan om at integrere solenergi i tagflader er kun realiseret i begrænset omfang 

Periode 
2007-2027 

Areal 
25 ha