AULUM

Solvarmeanlæg med besøgsfaciliteter

BRÆDSTRUP

Solvarmeanlæg integreret i landskabet

DAMHUSÅEN

Bynært solcelleanlæg i tilknytning til rensningsanlæg

DRONNINGLUND

Solvarmeanlæg dækker halvdelen af byens varmebehov

FORSVARETS ANLÆG

Solcelleanlæg i tilknytning til flyvestationer og kaserner

MARSTAL

Solvarmeanlæg med varmelager

NØRHEDE-HJORTMOSE

Solcelleanlæg placeret i landskabet som nabo til vindmøller

RØDBY FJORD

Energilandskab med solceller og vindmøller