AULUM SOLVARMEANLÆG

Solvarmeanlæg med besøgsfaciliteter dækker 20 procent AF varmebehovet i Aulum

Første fase af solvarmeanlægget i Aulum blev taget i brug i 2015 som led i Aulum Fjernvarmes omstilling fra naturgas til andre energikilder. Solvarmeanlægget omfattede 15.889 m2 solfangere og i 2018 blev det udvidet til 16.595 m2. Det samlede anlæg er placeret på et ca. 55.000 m2 stort areal i landskabet nordøst for byen.  

I 2018 blev også et mindre opholdssted indviet, hvor besøgende kan drikke en kop kaffe og få et indtryk af anlægget og fårene, der græsser på arealet hvor solfangerne står.  

Anlægget producerer årligt ca. 7.500 MWh varme til fjernvarmekunderne i Aulum by med ca. 3.200 indbyggere. Det svarer til over 20 % af den årlige fjernvarmeproduktion. 

Aulum.jpg
 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Aulum Solvarmeanlæg 

Projektejer 
Aulum Fjernvarme 

Rådgivere 
PlanEnergi 

Lokalitet 
Kulvej 
7490 Aulum 

Periode 
2015 

Areal 
16.595 m2 solfangere / ca. 55.000 m2 landareal 

Installeret effekt  
11,1 MW  

Årlig energiproduktion 
Ca. 7.500 MWh (ca. 22 % af årlig fjernvarmeproduktion)

INFORMATION OG KILDER

http://www.aulumfjernvarme.dk/