BYENS HAVN I SØNDERBORG

masterplan for tidligere industrihavn med optimeret dagslys og solenergi

Arbejdet med at udarbejde en plan for den tidligere industrihavn i Sønderborg blev indledt i 2003, da Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg  udarbejdede en udviklingsplan for havneområdet, som kunne indgå i den lokale beslutnings-og realiseringsproces og samtidig tjene som et idékatalog for andre byer.

Denne dannede grundlag for det forslag som arkitekten Frank Gehry lavede i 2008, og som sidenhen er blevet videreudviklet til en egentlig masterplan for den nordlige havnefront. Planen rummer parker, boliger, erhvervsejendomme, bygninger til rekreative og kulturelle formål samt et hotel.   

Sønderborg Kommune har en overordnet målsætning - kaldet ProjectZero - om, at kommunen skal være CO2-neutral inden 2029, og derfor er energi og bæredygtighed centrale elementer i masterplanen, som dikterer at de enkelte bygninger opføres i samspil med havnes udformning og dynamik, samtidig med de optimeres og orienteres i forhold til sol og dagslys.  

Elforsyning er baseret på bygningsintegrerede solceller, suppleret af vind-baseret elektricitet. Ventilationen i bygningerne skal ske med brug af varmegenindvinding. Opvarmning og afkøling understøttes gennem optimal placering af bygninger i forhold til dagslys og passiv solvarme. Opvarmningen leveres fra lavtemperatur fjernvarme med udnyttelse af returvarme. Fjernvarmen skal i vid udstrækning baseres på solvarme og på geotermik. Derudover vil området kunne udnytte køligt havvand til afkøling.  

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Byens Havn 

Projektejer 
Sønderborg Havneselskab A/S 
Sønderborg Kommune 

Rådgivere  
Gehry Partners, LLP  
Juul & Frost  
Dansk Energi Management & Esbensen  

Lokalitet 
Nørre Havnegade 
6400 Sønderborg 

Specifikke krav 
Bæredygtighed skal indgå som forudsætning for alt nybyggeri i området. Byens Havn skal på årsbasis være CO2-neutral med hensyn til det totale energiforbrug i bydelen (ekskl. lokal transport), når bydelen er fuld udbygget. Energiforsyning skal så vidt muligt produceres lokalt og skal produceres inden for Region Sønderjylland.  

Periode 
2009-2029 

Areal 
50 ha

INFORMATION OG KILDER

http://www.nordhavnen.dk/