Kortet fungerer som platform for internationale casestudies, der kan downloades enkeltvis som pdf.
Orange: eksisterende byområder
Blå: nye byområder
Grøn: landskab

Orange: eksisterende byområder
Blå: nye byområder
Grøn: landskab