FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

Forsvaret bruger meget energi og har derfor etableret en række store solcelleanlæg i tilknytning til flyvestationer og kaserner rundt om i landet

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser og både materiel, mennesker og bygninger bruger meget energi. I Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012-2015 blev det derfor besluttet, at forsvaret skal være med til at reducere energiforbruget og klimapåvirkningen ved at omlægge til vedvarende energi. Solcelleanlæggene har et samlet areal på 19.000 m2 og er etableret i tilknytning til flyvestationer og kaserner rundt om i landet. Den samlede el-produktion fra disse vil blive på 61.100.000 kWh over 25 år.   

  • På Flystation Skrydstrup er etableret 3.936 m² terrænplacerede solcelleanlæg, der årligt producerer 563 MWh svarende til ca. 9 % af flyvestationens årlige energiforbrug. 

  • På Antvorskov Kaserne er etableret 2.916 m² terrænplacerede solcelleanlæg, der årligt producerer 375 MWh svarende til ca. 30 % af kasernens årlige energiforbrug. 

  • På Almegaard Kaserne er etableret 2.038 m² terrænplacerede solcelleanlæg, der årligt producerer 320 MWh, hvilket dækker ca. 1/3 af kasernens strømforbrug. 

  • I Oksbøl-lejren er etableret 2.000 m² terrænplacerede solcelleanlæg på 300 MWh der dækker ca. 14 % af strømforbruget.  

  • Nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872 m² er etableret på Flyvestation Karup, der med en årlig produktion på 1.125 MWh dækker ca. 8 % flyvestationens strømforbrug.

FORSVARETS.jpg