RØDBY FJORD SOLCELLEANLÆG

Solcelleanlæg skal måske udvides til 30 gange sin nuværende størrelse 

I området Rødby Fjord ca. 5 km vest for Rødby er der i 2013 etableret et solcelleanlæg i forbindelse med allerede eksisterende vindmøller, således at de forskellige typer vedvarende energikilder ligger samlet i landskabet.

Anlægget består af ca. 55.000 m2 terrænmonterede solceller på et 80.000 m2 areal, og det producerer strøm til det offentlige elnet, svarende til omkring 1.300 husstandes årlige forbrug. Der er i samarbejde med kommunen lavet forarbejde for at anlægget kan udvides til et anlæg med 30 gange større elproduktion fra solcellerne.

rodby.jpg
 
 
 

FAKTA

Projekttitel 
Rødby Fjord Solcelleanlæg 

Projektejer 
Fjord Sol 

Rådgivere 
Anlægget er udviklet og drevet af private 
PlanEnergi (planproces) 

Lokalitet 
Langs Vejlevej 
4970 Rødby 

Periode 
2013 

Areal 
Ca. 55.000 m2 solceller / ca. 80.000 m2 landareal 

Installeret effekt  
3,2 MW 

Årlig energiproduktion 
Ca. 4.600 MWh el